Nekustamā īpašuma ekonomika (studiju projekts)(1),19/20-R

Nekustamā īpašuma jēdziena skaidrojums, tā raksturojums, ekonomiskais un juridiskais saturs. Nekustamā īpašuma klasifikācija. Nekustamā īpašuma tirgus struktūru veidojošie segmenti, to īpatnības, attīstības tendences un ietekmējošie faktori. Nekustamā īpašuma tirgus priekšrocības un trūkumi, valsts ietekme. Dažāda veida nekustamā īpašuma pārvaldība, galvenās problēmas un risinājumi. Nekustamā īpašuma pārvaldībā iespējamie draudi un risku vadība nekustamā īpašuma attīstībā un pārvaldībā.