Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi, pielietojamās metodes, to izvēle un pielietošana. Īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānu sastādīšana, to izpildes organizēšana. Nekustamā īpašuma attīstības organizēšana.