Cenu veidošana būvniecībā(1),19/20-R

Būvniecības produkcijas cenu noteikšanas paņēmieni un metodes (investora tāme, darbuzņēmēja tāme, resursu tāme, līgumcena). Darba apmaksas sistēma būvniecībā. Būvdarbu sarežģītības novērtējums.