Bakalaura darbs(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Izvērtēt nekustamā īpašuma un būvniecības tirgū esošos ekonomiskos procesus, to ietekmējošos faktorus, noteikt nekustamā īpašuma darījumu jomā strādājošās komercdarbības mērķus, to realizēšanai risināmos uzdevumus, vērtēt nekustamos īpašumus un ar tiem veicamos darījumus, risināt nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas problēmas. Efektīvāko projektu izvēle investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā tiek pamatota ar iepriekš noteiktām prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskiem aprēķiniem dažādos īpašuma veidos.