Digitālais diskurss(1),19/20-R

Šis studiju kurss ir paredzēts, lai sniegtu starpdisciplināru skatījumu uz valodas būtību digitālajā laikmetā. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vairākām teorijām par diskursu, sniedzot praktiskas analītiskās prasmes un metodes, lai analizētu dažāda žanra runātus, rakstītus un vizuālus tekstus. Šī studiju kursa ietvaros jaunas plašsaziņas līdzekļu tehnoloģijas, tostarp tūlītēja ziņapmaiņa, īsziņu sūtīšana, blogošana, mobilie telefoni, spēļu un sociālo tīklu vietnes un video koplietošana tiek apskatīti kā līdzekļi multimodālas informācijas kodēšanai, kas spēj nodot informāciju gan vienā, gan daudzās valodās. Tiek uzsvērta komunikatīvā konteksta loma, kā arī apskatīti tās veidi (žurnālistika, tūrisms, atpūta, izrādes, publiskas debates, u.c.), komunikācijas dalībnieki (profesionāļi un amatieri, jaunieši un pieaugušie, indivīdi un grupas) un komunikācijas valodas. Kurss aptver dažādus tēmatus, tai skaitā žanrus, stilus, stāju, valodu ideoloģiju un multimodalitāti. Praktiskais darbs ar tekstiem veido nozīmīgu kursa daļu.