Maģistra darbs ar projekta daļu(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Maģistra darbā ar projekta daļu tiek izvērtēti nekustamā īpašuma un būvniecības tirgū esošie ekonomiskie procesi, to ietekmējošie faktori, tiek noteikti nekustamā īpašuma darījumu vai būvniecības jomā strādājošās komercdarbības mērķi, to realizēšanai risināmie uzdevumi, vērtēti nekustamie īpašumi un ar tiem veicamie darījumi. Studentam jāpierāda spējas finanšu pārvaldībā, kā pierādījums tam ir alternatīvu variantu salīdzinājums projektu finansēšanā, iekļaujot finanšu pārvaldību un nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskos aspektus. Efektīvāko projektu izvēle investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā tiek pamatota ar iepriekš noteiktām prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskiem aprēķiniem dažādos īpašuma veidos.