ANGĻU VALODA 1RMCN0, lektore L. Derkača 2.Semestris 2019 m.g

Lai paaugstinātu absolventu inženieru konkurētspēju starptautiskā darba tirgū, studentiem ijādod
espēja vairāk un efektīvāk lietot valodu visos tās aspektos izvēlētajā specialitātē. Visi teksti
lasī