Būvniecības plānošana un organizēšana

Studiju kurss paredzēts BIM pielietošanai no ekonomiskā viedokļa