Nekustamā īpašuma tirgus un reklāma(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Piedāvājums un pieprasījums nekustamā īpašuma tirgū, tirgus līdzsvars. Nekustamā īpašuma tirgus modeļi. Valsts ekonomiskās politikas ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu. Reklāmas veidi, to pielietošanas īpatnības nekustamā īpašuma tirgū. Reklāmas stratēģijas izstrāde un reklāmas līdzekļu izvēle. Jaunākās tehnoloģijas reklāmas izstrādē un pielietošanā.