Kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtēšana(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Kadastra izveidošanās un attīstība. Kadastra jēdziens, mērķis un uzdevumi. Kadastra struktūra, objekti un saturs. Nekustamā īpašuma dati. Nekustamā īpašuma objektu noteikšana, tai skaitā zemes un būvju uzmērīšana. Nekustamo īpašumu veidošana un reģistrācija. Kadastrālās vērtēšanas principi un procesi. Kadastrālo vērtību bāze. Kadastrālo vērtību aprēķins. Kadastrālās vērtēšanas dokumenti. Kadastra datu izmantošana.