Teritoriālais un detaļplānojums, tā attīstības stratēģijas(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Teritoriālā un detaļplānojuma nozīme vietējās pašvaldības teritorijas sociāli ekonomiskajā attīstībā un vides aizsardzībā. Teritoriālā un detaļplānojuma mērķi un izstrādes nosacījumi. Teritorijas plānojuma un detaļplānojuma galvenās sastāvdaļas un to savstarpējā saistība, izstrādei nepieciešamā informācija, izstrādes organizēšana. Plānojumu apspriešana un apstiprināšanas kārtība.