Analogās iekārtas (Liepājas SZC)

Sprieguma dalītājs. RC filtrs.
Bipolārā tranzistora darbības princips.
Pastiprinātāju shēmas ar vienu tranzistoru.
Divtaktu emitera atkārtotājs.
Diferenciālā kaskāde.
Diskrēto elementu operacionālais pastiprinātājs.
Integrālais OP un tā svarīgākie parametri.
OP galvenās pastiprinātāju shēmas.
Sallena-Kī (Sallen-Key) topoloģijas filtri.