Elektrosistēmas arhitektūrā(1),18/19-P

Lai veicinātu sadarbību starp arhitektiem un enerģētikas speciālistiem, priekšmeta ietvaros, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izskaidroti elektrisko ķēžu pamatlikumi un aplūkoti galvenie ēku elektrosistēmu elementi. Iekļautie teorētiskie jautājumi veicina izpratni par arhitekta lomu ēkas modernas elektroapgādes veidošanā un elektrodrošības paaugstināšanā. Īpaša uzmanība veltīta apgaismojuma un tā vadības iespēju izpētei, no tradicionālajiem komutācijas slēdžiem līdz vispārīgiem viedās mājas principiem. Studenti, darbojoties laboratorijā, iegūst pieredzi zīmētās shēmas elementus saistīt ar reāliem aparātiem.