Konstruktoru prakse LF-18/19

Konstruktoru prakse ir viens no mācību procesa svarīgākajiem etapiem. Prakses laikā students apgūst konstruktora darba pamatus - konstrukciju analīzi un izstrādāšanu, konstruktora dokumentācijas noformēšanu, papildina zināšanas darbā ar konstruktoru datorprogrammām. Praksi var savietot ar tēmas izvēli noslēguma darbam.