Datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā-18/19

Studentiem tiek izklāstīti elektroniskās aparatūras projektēšanas posmi, aprakstīts
programmnodrošinājums „SolidWorks Electrical” un kā ar tā palīdzību var realizēt visus spiesto plašu projektēšanas posmus.