Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti ārvalstīs(Neklātienes,Vakara)(1),18/19-P

Ārvalstīs izmantoto īpašumu sistēmas raksturojums, to īpatnības un saistība ar nekustamā īpašuma darījumu vidi Latvijā. Latvijā un ārvalstīs veikto nekustamo īpašumu darījumu atšķirību konstatēšana. Ienākuma nodokļi ārvalstu uzņēmējsabiedrībās: ienākuma nodokļu sistēma, minēto nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību kopuzņēmumos.