Problems of Business Management (Doctoral Workshop)(1),18/19-P

Doktorseminārs tiek realizēts, lai padziļinātu un strukturētu doktorantu zināšanas, kas saistītas ar uzņēmējdarbības vadīšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Doktorsemināra ietvarā doktoranti veic individuālus pētījumus un diskusiju veidā atklāj nozīmīgākās mūsdienu problēmas uzņēmējdarbības vadīšanas jomā.