Digitālā rediģēšana un publicēšana(1),18/19-P

Mūsdienās ir liels pieprasījums pēc korektoriem un redaktoriem ne tikai akadēmiskajā un zinātniskajā vidē, bet arī komercsabiedrību vidū. Studiju kurss ir izstrādāts, lai sniegtu studentiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas rakstnieku, korektoru un redaktoru profesionālajā darbā. Studiju kursa ietvaros studenti pilnveido savas zinātniskās pētniecības un kritiskās domāšanas prasmes, izstrādājot, rediģējot un publicējot dažāda veida projektus, iegūst zināšanas par rakstīšanas stratēģijām un rediģēšanas vadlīnijām gan drukātā, gan digitālajā vidē, kā arī iepazīstas ar zinātnisko materiālu publicēšanas procesu. Turklāt studenti gūst priekšstatu par nozares standartiem un prasībām un iegūst zināšanas saistītas ar dokumentu izstrādi.