Tirgus ekonomikas problēmas un politika(1),18/19-R

Tirgus nepilnības, to cēloņi: monopoli, asimetriska informācija, blakusefekti, sabiedriskie labumi, darījumu kārtošanas izmaksas, risks. Sabiedrības (valsts) metodes tirgus neveiksmju neitralizēšanā. Pigu nodokļi. Kouza teorēma. Sabiedriskās izvēles teorija. Tiešā demokrātija, pārstāvniecības demokrātija. Galvenās valsts neveiksmes: lobēšana, mijatbalsts, birokrātija, politiskās rentes meklēšana.