Būvniecības un projektēšanas ugunsdrošība (studiju projekts)(1),17/18-P

Analizēt būves ugunsdrošības raksturlielumus, ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumus, ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem, evakuācijas nodrošinājumu, ugunsaizsardzības sistēmas, inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumus un ugunsdrošības pasākumus ekspluatāciju stadijā. Sasatādīt ugunsdrošības pasākumu pārskatu būvei (ēkai).