Elektriskie aparāti(Neklātienes,Vakara)(1),Lavrinoviča Ludmila,16/17-P

Dota elektrisko aparātu (EA) pamatfunkcijas, klasifikācija, standarti, režīmus raksturojošie fizikālie procesi. Aplūkoti vadības, regulēšanas, aizsardzības, enerģijas sadalietaišu, mājturības kontaktu, bezkontaktu un hibrīdu EA, dots to salīdzinājums. Aplūkota EA izvēle, režīmu pārrēķins, darbinātāju aprēķins, raksturlīkņu uzņemšana, regulēšana, diagnostika, drošums.