Management and Simulation of Emergency Situations(1),16/17-P

Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas plāna sastādīšana. Ārkārtējo situāciju modelēšana. Ārkārtējās situācijas vadīšanai nepieciešamie aprēķini. Organizēt sadarbību starp apakšvienībām. Operatīvais štābs un darbības principi. Ārkārtējās situācijas datorizētas modelēšanas un projektēšanas līdzekļi. MS Excel kā informācijas apstrādes sistēma.